KILPAILUN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ

Turhapuro.fi verkkokauppa

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt.

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

Osallistumisaikaa on 31.08.2020 klo 23:59 asti. Arvontaan voi osallistua Mainos21 (@mainos21) TikTok-sivulla. Osallistuminen edellyttää asianmukaista kommentointia kampanjajulkaisuun: URL: https://vm.tiktok.com/ZMJhn7dWv/ . Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINTO JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Kilpailun voittaja saa itselleen kampanjajulkaisussa olevat mukin ja juomapullon (arvo 30 €). Palkinto arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 01.09.2020. Voittajalle ilmoitetaan voitosta ja sen lunastamisesta henkilökohtaisesti TikTokin välityksellä.
Mikäli voittajaa ei tavoiteta 10 päivän kuluessa voitosta, on Turhapuro.fi verkkokaupalla oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Turhapuro.fi käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin jos osallistuja ei siihen anna erikseen lupaa.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Tuirhapuro.fi vastaa arvontaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Osallistuja vapauttaa Turhapuro.fi verkkokaupan vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Turhapuro.fi verkkokaupan vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Turhapuro.fi ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUNMATERIAALIIN

Osallistuja vakuuttaa, että kommentti ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjenvastainen.Osallistumalla arvontaan kommentoimalla arvontajulkaisuun osallistuja antaa Turhapuro.fi verkkokaupalle ilman eri korvausta rajoitetun käyttöoikeuden materiaaliin. Tämän käyttöoikeuden nojalla Turhapuro-fi verkkokaupalla on oikeus käyttää kampanjamateriaalia kampanjanmarkkinoinnin yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla. Kaikkeen muuhun käyttöön kysymme aina erikseen luvan osallistujalta.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Turhapuro.fi verkkokaupalla oikeus hylätä osallistuminen. Ilmoitamme kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia arvontaan, sen palkintoihin ,ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. Turhapuro.fi pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Arvonta ei ole TikTokin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujenkäyttöehtoja ja sääntöjä. Arvonta ei millään tavalla liity TikTokiin. Osallistujat vapauttavat TikTokin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.